Technické profily a roletové systémy

Dopředu nás žene vřelý pohled klientů, se kterými jednáme. Tuto vřelost v pohledu klientů vytváříme tím, že jsme přesně splnili jejich očekávání nebo je dokonce překročili. Dosahujeme toho tím, že vyhledáváme a naplňujeme příležitosti a provádíme jejich export na vice než 50 trhů po celém světě. Každodenně našich 464 zaměstnanců pracuje se zápalem a nadšením, aby přispěli k tomuto úspěšnému příběhu, který proměnil společnost Döllken ve špičkového specialistu v oboru extrudovaných technických profilů a roletových systémů. Je to výsledkem trvalého budování a rozvíjení vynikajících vztahů s našimi klienty.

Co se našim klientům na nás líbí ?

Po více než 60 let je společnost Döllken Profiles specialistou v oblasti projekce, vývoje a výroby vysoce kvalitních extrudovaných profilů z plastů. Ačkoliv jsou naše služby primárně určeny pro podniky působící v průmyslových odvětvích, naše schopnosti a zkušenosti nám umožňují poskytovat podporu ve všech aspektech, pokud jde o projekci a návrhy tažené inovacemi, dodávat kvalitní produkty klientům napříč četnými segmenty trhu a množství nejrůznějších aplikací v celosvětovém měřítku. Naše služby lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: technické profily a roletové systémy tam, kde aplikace, tvary a funkčnost našich profilů jsou téměř neomezené.

Koncepce systému

Stručný popis projektu, pochopení potřeb klientů, výrobní postup a časové měřítko projektu jsou vždy hlavním středem pozornosti jakéhokoli námi nabízeného řešení. Náš specializovaný a profesionální tým obchodu, marketingu a technický úsek zajistí dodání vašeho projektu z hlediska bezpečnosti, podle specifikace, včas a v rámci rozpočtu, přičemž budou napomáhat k tomu, aby to pohánělo vaše obchodní příležitosti, strategický růst a úspěch v podnikání!

U nás ve společnosti Döllken Profiles poskytujeme řešení jak pro velko- tak pro maloobjemovou výrobu.

Klienti po celém světě v nás mají důvěru

A to z důvodu šíře našeho sortimentu služeb a díky schopnostem vyhovět požadavkům jednotlivých klientů a že portfolio našich klientů se pohybuje v rozsahu od výrobců nábytku, klimatizační a chladicí techniky, až přímo po složité oblasti aplikací v průmyslu automobilovém a elektroniky. Díky mnoha rokům našich zkušeností a technických znalostí jsme vyvinuli know-how pro konkrétní průmyslové odvětví, kde naše profily jsou zabudovány po celé světě do stovek tisíc kusů nábytku a těší se mezinárodnímu uznání již po desítky let pro jejich kvalitu a spolehlivost. Pokud se jedná o realizaci vašich projektů a jejich uvedení do praxe, nestanovíme si žádná omezení – a to ani po stránce technické ani geografické.

Kontaktujte nás

Měli byste zájem o jednání o Vašem projektu ?
Pak se na nás můžete obrátit osobně a sjednat si schůzku skrze naše zastoupení v ČR:

Naše filozofie

Jako společnost s celosvětovou orientací a proaktivním přístupem jsme v Döllken Profiles vždy usilovali o to, abychom poskytovali optimální výkony, pokud jde o kvalitu a servis, a brali na zřetel ochranu životního prostředí a hospodaření s energií a jejich dopady ve všech oblastech naší činnosti. Jsme německým středně velkým podnikem v rámci SKUPINY SURTECO SE, mezinárodního holdingu společností a jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči našim interním a externím zainteresovaným stranám (klientům, zaměstnancům, akcionářům, životnímu prostředí, dodavatelům, společnosti a sdružením a svazům).

K tomu, abychom byli schopni účelně zvládat naše očekávání a orientovat naše cíle a povinnosti (závazné, právní, jakož I naše vlastní závazky, co se týče ochrany životního prostředí, využívání energií, jejich spotřeby a účinnosti využití) k tomu, abychom dosáhli optimálních výsledků, se zaměřujeme na trvalé zlepšování našich výrobků, služeb a postupů v následujících hlavních oblastech:

1. Kvalita našich výrobků a služeb
2. Vliv naší činnosti a výrobků na životní prostředí
3. Zlepšování naší měrné spotřeby energie